• אין מוצרים בעגלת הקניות.

התחברות

הרשמה

ההרשמה לאתר זה היא קלה ופשוטה. יש למלא את השדות למטה, ואנו נכין חשבון חדש שיוגדר עבורך תוך זמן קצר.

פרטי החשבון

פרטי הפרופיל

שם פרטי: (חובה)

שדה זה ניתן לראות על ידי:כולם (הגדר את ניראות השדה)

Who can see this field?
Close

שם משפחה: (חובה)

שדה זה ניתן לראות על ידי:כולם (הגדר את ניראות השדה)

Who can see this field?
Close

טלפון

שדה זה ניתן לראות על ידי:לעיני בלבד (הגדר את ניראות השדה)

Who can see this field?
Close

מיקום (עיר מגורים)

שדה זה ניתן לראות על ידי:כולם (הגדר את ניראות השדה)

Who can see this field?
Close

תנאי שימוש באתר

xyzicademy.com, בכפוף לעמידה בכל התנאים, התנאים וההודעות הכלולים או המוזכרים כאן ( “הפוליסה” ). בנוסף, בעת ההרשמה לשירותים מסוימים מהאתר, המשתמשים יהיו כפופים לכללים נוספים החלים על שירותים אלה.

על ידי שימוש באתר, אתה מצהיר כי אתה מקבל את המדיניות ואתה מסכים להסכים על ידי IT. הסכמתך להסתייגות מהאתר או מתכניו היא להפסיק את השימוש באתר.

 1. גישה לאתר האינטרנט
 2. זכויות קניין רוחני
 3. החובות שלך ואת המצגים
 4. תרומות משתמשים
 5. תקני תוכן
 6. ניטור ואכיפה; סיום
 7. הפרת זכויות יוצרים
 8. הסתמכות על מידע שפורסם
 9. פְּרָטִיוּת
 10. הרשמות ותנאים אחרים
 11. קישורים מהאתר
 12. קישור לאתר האינטרנט ותכונות של מדיה חברתית
 13. לא מבטיח
 14. הגבלת חבות
 15. שינויים
 16. רווח הולם
 17. חוק ומשפט
 18. סודיות
 19. ויתור ותיקון
 20. הגבלות גיאוגרפיות
 21. עסקאות עתידיות
 22. השלמה מלאה
 23. התגובות שלך ואת החששות

1. גישה לאתר האינטרנט

אתה אחראי על ביצוע כל הסידורים הדרושים כדי שתהיה לך גישה לאתר. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסגת או לתקן את האתר, וכל שירות או חומר שאנו מספקים באתר, על פי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. אנחנו לא נהיה אחראים אם, מכל סיבה שהיא, כל האתר או חלק ממנו אינם זמינים בכל עת או לכל תקופה.

2. זכויות קניין רוחני

(א) האתר וכל תכולתו, תכונותיו ופונקציונליותו (לרבות, ללא הגבלה, כל מידע, תוכנה, טקסט, תצוגות, תמונות, וידאו ושמע, התכנון, בחירתו והסדרתו) הם בבעלות החברה, מעניקי הרישיון או מספקים אחרים של חומר זה, והם מוגנים על ידי זכויות יוצרים של ארצות הברית ובינלאומיים, סימנים מסחריים, פטנטים, סוד מסחרי וקניין רוחני אחר או חוקי זכויות קניין. מדיניות זו מאפשרת לך להשתמש באתר לשימושך הלא מסחרי בלבד. אין זכות, זכות או עניין באתר או לכל תוכן באתר, מועבר אליכם וכל הזכויות שאינן ניתנות במפורש שמורות לחברה.

(ב) אין לשכפל, להפיץ, לשנות, ליצור עבודות נגזרות, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לפרסם מחדש, להוריד, לאחסן או להעביר חומר כלשהו באתר, למעט כדלקמן: (i) ניתן לאחסן קבצים מטמון באופן אוטומטי על ידי דפדפן האינטרנט שלך למטרות שיפור תצוגה; (22) אם אנו מספקים יישומים שולחניים, ניידים או יישומים אחרים להורדה, תוכל להוריד עותק יחיד למחשב או להתקן הנייד אך ורק לשימושך האישי, הלא מסחרי, בתנאי שאתה מסכים להיות מחויב ברישיון משתמש קצה מתאים הסכמה ליישומים אלה; וכן (iiii), אם אנו מספקים תכונות של מדיה חברתית בכל עת, תוכל לנקוט פעולות כאלו המאופשרות על ידי תכונות כאלו.

(ג) אינך רשאי: (i) להשתמש באיורים, תמונות, קטעי וידאו או אודיו או כל גרפיקה בנפרד מהטקסט הנלווה; או (ii) למחוק או לשנות כל זכויות יוצרים, סימני מסחר או הודעות זכויות קניין אחרות מעותקים של חומרים מהאתר; או (iiii) גישה או שימוש למטרות מסחריות בכל חלק של האתר או בכל שירותים או חומרים הזמינים דרך האתר.

) ד (שם החברה, לוגו החברה וכל השמות, השמות, שמות המוצרים והשירותים, העיצובים והסיסמאות, הם סימנים מסחריים של החברה או של שותפיה או של מעניקי הרישיונות שלה. אינך רשאי להשתמש בסימנים אלה ללא אישור מראש ובכתב מאת החברה. כל שאר השמות, הלוגואים, שמות המוצרים והשירותים, העיצובים והסיסמאות באתר הם סימנים מסחריים של בעליהם.

3. החובות שלך ואת המצגים

(א) אתה רשאי להשתמש באתר רק למטרות חוקיות ובהתאם למדיניות זו.

) ב (אתה מבטיח כי:) 1 (אתה בגיל חוקי כדי ליצור חוזה מחייב עם החברה; (2) לא תשתמש באתר בכל דרך המפרה כל חוק או תקנה מקומיים או בינלאומיים רלוונטיים; (Iiii) לא תשלח, ביודעין לקבל, להעלות, להוריד, להשתמש או להשתמש בכל חומר שאינו תואם את “תקני התוכן” (מוגדר להלן); (Iv) לא תתחזה או תנסה להתחזות לחברה, לעובדי החברה, למשתמש אחר או לכל אדם או ישות אחרת; (VV) לא תעשה דבר שיכול להשבית, להעמיס, לפגוע או לפגוע באתר או להפריע לשימוש של אדם באתר; (Vii) לא תשתמש בכל רובוט, עכביש או מכשיר אוטומטי אחר, תהליך או אמצעים כדי לגשת לאתר לכל מטרה בלתי חוקית או בניגוד למדיניות זו; (Viii) לא תציג וירוסים, סוסים טרויאניים, תולעים, פצצות לוגיות או חומר אחר שהוא זדוני או מזיק מבחינה טכנולוגית; וכן (viiii) לא תרכוש את המותג או תאתר את האתר או תתחבר אליו ללא קבלת אישור מפורש מראש ובכתב מאת נציג מורשה של החברה.

4. תרומות משתמש

(א) אנו עשויים מעת לעת לספק שירותים אינטראקטיביים כגון לוחות הודעות, חדרי צ’אט, פורומים, ‘שיתוף’ ותכונות אינטראקטיביות אחרות (ביחד,‘שירותים אינטראקטיביים’ ) המאפשרים למשתמשים לפרסם, לשלוח, לפרסם, להציג או להעביר לאנשים אחרים (להלן, “פוסט” ) תוכן או חומרים (ביחד, “תרומות משתמש” ) באתר או באמצעותו. כל תרומות המשתמשים חייבות לעמוד בתקני התוכן המפורטים במדיניות זו.

(ב) כל תרומה של משתמש שתפרסם תיחשב בלתי סודית ואינה קניינית, עד למידה המותרת על פי חוק. על ידי מתן תרומה למשתמש, אתה מעניק לחברה וליורשיה את הזכות להשתמש, לשכפל, לשנות, לבצע, להציג, להפיץ ולמסור לצד שלישי כל חומר כזה. אתה מתחייב כי אתה הבעלים או השליטה בכל הזכויות בהרשמות המשתמש ובזכותן להעניק לנו את הרישיון. אתה מסכים שלא תהיה לך כל טענה או פניה אחרת כנגד החברה בגין הפרה של זכות קניינית כלשהי לגבי תרומות המשתמש שלך. אתה מאשר ומסכים לכך שאתה מוותר על כל זכויות מוסריות (או דומות) שיש לך בכל שטח ביחס לתרומות משתמשים, כולל אך לא רק, את הזכות לייחס כמחבר של תרומות המשתמש.

(ג) אם תספק תרומת משתמש שתפורסם או תוצג באזורים הציבוריים של האתר, או תועבר למשתמשים אחרים של האתר או של צד שלישי כלשהו, ​​תקבל את הסכמתך לכך שתרומותיך מתפרסמות ומועברות לאחרים בעצמך לְהִסְתָכֵּן. בנוסף, אין באפשרותנו לשלוט בפעולות של משתמשים אחרים של האתר או של צד שלישי כלשהו שאיתו אתה יכול לבחור לשתף את תרומות המשתמש שלך. לכן, אין באפשרותנו להבטיח כי תרומות המשתמש שלך לא יוצגו על ידי אנשים בלתי מורשים.

(ד) תרומות המשתמש חייבות להיות מדויקות ולעמוד בכל החוקים הרלוונטיים במדינה שממנה הם פורסמו. אתה מבין ומאשר כי אתה אחראי לכל תרומות המשתמש שאתה שולח או תורם, ואתה, לא החברה, יש אחריות מלאה על תוכן כזה, כולל חוקיותו, אמינותו, דיוקו ואת ההתאמה. אנחנו לא אחראים, או אחראים כלפי צד שלישי כלשהו, ​​על התוכן או הדיוק של כל תרומות משתמש שפורסמו על ידך או על ידי משתמש אחר של האתר.

5. תקני תוכן

תקני תוכן אלה חלים על כל תרומות המשתמשים והשימוש בשירותי אינטראקטיב, אם מוצעים. תרומות המשתמש חייבות לעמוד בכללותן בכל החוקים והתקנות המקומיים והבינלאומיים הרלוונטיים. מבלי להגביל את האמור לעיל, על תרומות המשתמש לא:

 • כל חומר שהוא משמיץ, מגונה, מגונה, פוגעני, פוגע, מטריד, אלים, שונא, דוחה או מעורר התנגדות אחרת
 • קידום חומר מיני מפורש או פורנוגרפי, אלימות או אפליה על בסיס גזע, מין, דת, לאום, נכות, נטייה מינית או גיל
 • להפר כל פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי, זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות או זכויות אחרות של צד שלישי כלשהו
 • הפרת הזכויות המשפטיות (כולל הזכות לפרסום ופרטיות) של אחרים או להכיל כל חומר שעלול לגרום לכל אחריות אזרחית או פלילית לפי החוקים הרלוונטיים
 • לקדם כל פעילות בלתי חוקית, או עו”ד, לקדם או לסייע כל פעולה בלתי חוקית
 • סיבה מטרד, אי נוחות או חרדה מיותרת או סביר להניח להתרגז, מביך, אזעקה או לעצבן כל אדם אחר
 • להתחזות לאדם כלשהו, ​​או לייצג את זהותך או את השתייכותך לכל אדם או ארגון
 • לערב פעילויות מסחריות או מכירות
 • סביר להניח לרמות או לתת את הרושם שהם נובעים או מאוששים על ידינו, או כל אדם או ישות אחרים

6. בקרה ואכיפה; סיום

יש לנו את הזכות, אך לא את החובה, לסקור, להציג או לערוך כל תרומה של משתמש. הנך מאשר כי תרומות כאמור אינן משקפות את השקפות החברה ואינן מאושרות על ידי החברה.

יש לנו הזכות: (א) להסיר או לסרב לפרסם כל תרומה של משתמש מכל סיבה שהיא; (ב) לנקוט פעולה כלשהי ביחס לתרומות משתמשים שאנו סבורים כי נחוצים או מתאימים; (ג) לחשוף את זהותך או מידע אחר אודותיך לצד שלישי כלשהו אשר לדעתנו טוען באופן סביר שהחומר שנרשם על ידך מפר את זכויותיהם, לרבות זכויות הקניין הרוחני שלהם או זכותם לפרטיות; (ד) לנקוט בצעדים משפטיים מתאימים, לרבות, ללא הגבלה, הפניה לאכיפת החוק, לכל שימוש בלתי חוקי או בלתי מורשה באתר; (ה) לסיים או להשעות את הגישה שלך לאתר כולו או כולו.

מבלי להגביל את האמור לעיל, יש לנו את הזכות לשתף פעולה באופן מלא עם רשויות אכיפת החוק המבקשות או מפנות אותנו לחשוף את הזהות או מידע אחר של כל אדם שמפרסם חומרים באתר או באמצעותו. אנו לא מתחייבים לעיין בחומר לפני שהוא מתפרסם באתר, ואינו יכול להבטיח הסרה מיידית של חומר מעורר התנגדות לאחר פרסוםו. לפיכך, איננו נוטלים על עצמנו כל אחריות בגין כל פעולה או אי-פעולה לגבי שידורים, תקשורת או תוכן המסופקים על-ידי משתמש או צד שלישי. אין לנו כל אחריות או אחריות כלפי ביצוע או אי ביצוע של הפעילות המתוארת בסעיף זה.

7. הפרה של זכויות יוצרים

אנו מתייחסים ברצינות לטענות בדבר הפרת זכויות יוצרים. אנו נגיב להודעות בדבר הפרה לכאורה של זכויות יוצרים, במידת הצורך. אם לדעתך כל חומר נגיש באתר או ממנו פוגע בזכויות היוצרים שלך, תוכל לבקש הסרה של חומרים אלה (או גישה אליהם) מהאתר על ידי הגשת הודעה בכתב לסוכן זכויות היוצרים שלנו (המפורט להלן). בהתאם לחוק Digital Millennium Copyright Act (17 USC § 512) ( “DMCA” ), ההודעה בכתב (“הודעת DMCA” ) חייבת לכלול באופן מהותי את הפרטים הבאים:

 1. חתימה פיזית או אלקטרונית שלך.
 2. זיהוי היצירה המוגנת בזכויות יוצרים שלדעתך הופרה, או אם מדובר בתביעה במספר עבודות באתר, רשימה מייצגת של יצירות כאלה.
 3. זיהוי החומר שאתה סבור שהוא מפר, באופן מדויק מספיק כדי לאפשר לנו לאתר את החומר הזה.
 4. מידע הולם לפיו אנו יכולים ליצור עמך קשר (כולל שמך, כתובתך, מספר הטלפון שלך, ואם זמין, כתובת דואר אלקטרוני).
 5. הצהרה שיש לך אמונה בתום לב שהשימוש בחומר המוגן בזכויות יוצרים אינו מאושר על ידי בעל זכויות היוצרים, הסוכן שלו או החוק.
 6. הצהרה כי המידע בהודעה בכתב מדויק.
 7. הצהרה, בכפוף לעונש בגין שבועת שקר, שאתה מורשה לפעול בשם הבעלים של זכויות היוצרים.

סוכן זכויות הייעוץ שלנו לקבלת הודעות DMCA הוא:

xyzicademy
כתובת: רחוב…… מס’…. עיר………… ארץ……..
יועץ: היועץ המשפטי
דוא”ל: [email protected]
טל: (999) 999-9999

אם לא תעמוד בכל הדרישות של סעיף 512 (c) (3) של חוק DMCA, ייתכן שהודעת DMCA שלך לא תהיה בתוקף. לידיעתך, אם אתה מייצג בצורה לא נכונה את החומר או הפעילות באתר פוגע בזכויות היוצרים שלך, אתה עלול לשאת באחריות לנזקים (כולל עלויות ושכר טרחת עורכי דין).

נהלים של הודעות. אם אתה סבור שהחומר שפרסמת באתר הוסר או שהגישה אליו הושבתה בטעות או בטעות, תוכל להגיש לנו הודעה נגדית (“הודעה נגדית” ) על ידי שליחת הודעה בכתב לסוכן זכויות היוצרים שלנו (מזוהה מֵעַל). ההודעה הנגדית חייבת לכלול באופן משמעותי את הדברים הבאים:

 • חתימה פיזית או אלקטרונית שלך
 • זיהוי של החומר שהוסר או שאליו הגישה הושבתה והמיקום שבו הופיע החומר לפני הסרתו או גישה מושבתת
 • מידע הולם שבאמצעותו אנו יכולים ליצור עמך קשר (כולל שמך, כתובת הדואר, מספר הטלפון שלך, ואם זמין, כתובת הדואר האלקטרוני שלך)
 • הצהרה לפי העונש בגין שבועת שקר על ידך, כי יש לך אמונה בתום לב שהחומר שצוין למעלה הוסר או הושבת כתוצאה מטעות או זיהוי שגוי של החומר שיש להסיר או להשבית
 • הצהרה שתסכימו לבית המשפט המחוזי הפדרלי המקומי, או אם בחו”ל, לגוף שיפוטי מתאים

DMCA מאפשר לנו לשחזר את התוכן שהוסר, אם הצד המגיש את הודעת ה- DMCA המקורית אינו מגיש תביעה נגדך בתוך עשרה ימי עסקים מקבלת עותק של ההודעה הנגדית שלך.

8. היתרה על מידע שפורסם

המידע המוצג באתר או באמצעותו זמין אך ורק למטרות מידע כללי. אנו לא מציגים הצהרות בנוגע לדיוק, לשלמות או לתועלת של מידע זה. כל הסתמכות על מידע כזה היא באחריותך בלבד. האתר כולל תוכן המסופק על-ידי צדדים שלישיים, לרבות חומרים המסופקים על-ידי משתמשים אחרים ומרשימי צד שלישי. איננו אחראים, או אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו, ​​לתוכן או לדיוק של חומרים המסופקים על ידי צד שלישי כלשהו.

9. פרטיות

כל המידע שאנו אוספים באתר כפוף למדיניות הפרטיות שלנו. באמצעות האתר, אתה מסכים לכל הפעולות שננקטו על ידינו בנוגע למידע שלך בהתאם למדיניות הפרטיות.

10. מנויים ותנאים והגבלות אחרים

בנוסף למדיניות זו ולמדיניות הפרטיות ( להלן ביחד, “מדיניות האתר” ), כל המנויים למוצרים ולשירותים של החברה, כפופים לתנאים וההגבלות של שירות קליקים מקוון, חוזה נייר או תנאים אחרים, בהתאם ל סוג המוצר / השירות / המנוי שבו אתה משתמש.

11. קישורים מהאתר

אם האתר מכיל קישורים לאתרים ומשאבים אחרים המסופקים על ידי צדדים שלישיים, קישורים אלה מסופקים לנוחותך בלבד. אין לנו שליטה על התוכן של האתרים או המשאבים הללו, ואינך מקבל עליהם כל אחריות או על כל אובדן או נזק העלולים לנבוע משימושך בהם. אם תחליט לגשת לאתרים של צד שלישי המקושרים לאתר, אתה עושה זאת לחלוטין על אחריותך ובכפוף לתנאי השימוש של אתרי צד שלישי אלה.

12. קישור לאתר האינטרנט ותכונות מדיה חברתית

אתה יכול לקשר לדף הבית שלנו, בתנאי שאתה עושה זאת בצורה הוגנת ומשפטית ואינה פוגעת במוניטין שלנו או מנצלת אותו, אך אינך רשאי ליצור קישור בצורה שתציע כל צורה של התאגדות, אישור או אישור מצידנו (אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת בכתב של היועץ המשפטי של החברה). האתר עשוי לספק תכונות מסוימות של מדיה חברתית המאפשרות לך:

 • קישור מאתר האינטרנט שלך או מאתרי צד שלישי מסוימים לתוכן מסוים באתר
 • שלח דואר אלקטרוני או תקשורת אחרת עם תוכן מסוים או קישורים לתוכן מסוים באתר
 • הסיבה לכך שחלקים מסוימים של תוכן באתר יוצגו או שיוצגו בפניך או באתרים מסוימים של צד שלישי

באפשרותך להשתמש בתכונות אלה אך ורק על ידינו, אך ורק ביחס לתוכן שבו הם מוצגים, ובאופן אחר בהתאם לכל התנאים וההגבלות הנוספים שאנו מספקים ביחס לתכונות אלה. בכפוף לאמור לעיל, אינך רשאי :

 • צור קישור מכל אתר שאינו בבעלותך
 • לגרום לכך שאתר האינטרנט או חלקים מהם יוצגו, או שיופיעו, לדוגמה, על ידי מסגור, קישור עמוק או קישור מקושר, בכל אתר אחר
 • קישור לכל חלק של האתר שאינו דף הבית
 • אחרת, לנקוט פעולה כלשהי ביחס לחומרים שבאתר שאינם עולים בקנה אחד עם הוראה אחרת של מדיניות זו

האתר שממנו אתה מקשר, או שבו אתה הופך תוכן נגיש, חייב לעמוד בכל המובנים עם תקני התוכן המפורטים בפוליסה זו. אתה מסכים לשתף איתנו פעולה בגרימת כל מסגור לא מורשה או קישור מיידי להפסיק. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל את הרשאת הקישור ללא הודעה מוקדמת. אנו עשויים להשבית את כל תכונות המדיה החברתית או את כל הקישורים בכל עת ללא הודעה על פי שיקול דעתנו.

13. אין הבטחות

השימוש שלך באתר או במוצרים שמקבלים דרך האתר הוא באחריותך. האתר מסופק על בסיס “כמות שהוא” ו “זמין”, ללא כל הבטחה מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת. אף חברה שאינה קשורה לחברה מספקת כל הבטחה, אחריות או ייצוג בקשר עם השלמות, האבטחה, האמינות, האיכות, הדיוק או הזמינות של האתר. מבלי להגביל את האמור לעיל, אף חברה שאינה קשורה בהבטחות החברה, מצגים או כתבי אחריות שהאתר או הפריטים הנכללים באתר האינטרנט או בכל חלק ממנו יהיו מדויקים, מהימנים, נטולי שגיאות או ללא הפרעה, יתוקנו פגמים, כי האתר או השרת המספק אותם זמינים ללא וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים, או שהאתר או הפריטים הנמצאים באתר האינטרנט ימלאו את צרכיך או ציפיותיך. החברה מתנערת מכל אחריות מכל סוג שהוא, בין מפורשת ובין משתמעת, סטטוטורית או אחרת, לרבות אך ללא הגבלת אחריות כלשהי לסחירות, אי-הפרה והתאמה למטרה מסוימת.

14. הגבלת חבות

אנו מקבלים אחריות על מוות או על פציעה אישית שנגרמה על ידי הרשלנות שלנו או של עובדיהם וסוכנינו. עד למידה המרבית המותרת על – פי חוק, בשום מקרה לא תהא החברה, מעניקי הרישיונות שלה, עובדיה, סוכניה, נושאי המשרה או הדירקטורים שלה אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי בגין נזקים מיוחדים, עונשיים, מקריים, עקיפים או תוצאתיים מכל סוג שהוא, או כל נזק שהוא, לרבות, ללא הגבלה, כתוצאה מאובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, בין אם לא קיבלנו הודעה על האפשרות לנזקים כאלה ובין על כל תיאוריה של חבות, הנובעת או בקשר עם השימוש באתר או בכל אתר אינטרנט שמפורסם או מקושר מאתרי האינטרנט שלנו. אתה תהיה אחראי לכל תביעות ונזקים הנובעים מהאירוע של האתר על ידך.

15. שינויים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות את תנאי מדיניות זו בכל עת. כל השינויים ייכנסו לתוקף מיד עם פרסומם לאתר. המשך השימוש שלך באתר מהווה הסכמתך לכל התנאים וההגבלות.

16. משכורת מתאימה

אתה מאשר כי הפרה של כל סודיות או זכויות קניין של מדיניות זו עלולה לגרום לחברה נזק בלתי הפיך, אשר פיצוי פיצויים לא יהיה פיצוי הולם.כתוצאה מכך, החברה רשאית לנקוט בפעולה לחייב אותך מכל וכל מעשים המפרים הוראות אלה, אשר הסעד יהיה מצטבר ולא בלעדי, והחברה רשאית לבקש את כניסתו של צו המורה על הפרה או הפרה של הוראות אלה , בנוסף לכל סעד אחר אשר החברה תהא רשאית על פי דין או בהון.

17. חוק ומשפט

מדיניות זו תתפרש ותהיה כפופה לחוקי מדינת ישראל, מבלי להתחשב בעקרונות ניגוד דיניה. אתה מסכים ומקבל שכל פעולה משפטית או הליך יובאו בבתי המשפט הממלכתיים של מדינת ישראל, ואתה מוותר במפורש על כל התנגדות לסמכות השיפוט, למקום או לפורום שאינו מתכנס. אם אתה משתמש באתר במדינה חברה באיזור הכלכלי האירופי (EEA) או באיחוד האירופי (EUU)), מדיניות זו והקשר בינך לבינינו יהיו כפופים לחוקי המדינות החברות באיחוד האירופי / באיחוד האירופאי אתה משוכן.

18. סודיות

אם כל הוראה של מדיניות זו מוחזקת על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוטית כדי להיות מנוגד לחוק, הוראה זו תשתנה ותפורש על מנת להשיג בצורה הטובה ביותר את מטרות ההוראה המקורית במלוא המידה המותרת על פי החוק ואת שאר ההוראות של מדיניות זו תישאר בתוקף ותוקף.

19. ויתור ותיקון

אם החברה לא תעמוד על ביצוע קפדני של התחייבויותיך על פי כל התנאים וההגבלות האמורים, או אם החברה לא תצליח לממש את הזכויות או הסעדים להם היא זכאית על פי פוליסה זו, אין בכך כדי להוות ויתור על כך זכויות או תרופות ולא ישחרר אותך מן העמידה בהתחייבויות אלה. שום ויתור על ידי החברה מכל ברירת מחדל לא יהווה ויתור על כל ברירת מחדל עוקבת, ואין ויתור על ידי החברה של כל אחד מהתנאים וההגבלות האמורים יהיה יעיל אלא אם צוין במפורש כוויתור ונמסר לך בכתב.

20. הגבלות גיאוגרפיות

21. עסקאות עתידיות

ככל שאנו ממשיכים לפתח את העסק שלנו, אנו עשויים לעבור שינוי בעלות כגון מיזוג ו / או מכירה של כל או את כל המניות שלנו או באופן משמעותי.בעסקאות כאלו, מידע המשתמש הוא בדרך כלל אחד הנכסים העסקיים המועברים, ועל ידי הגשת כל נתון או תרומה ( ביחד, “נתונים” ) לנו, אתה מסכים כי נתונים אלה עשויים להיות מועברים לצדדים אלה בנסיבות אלה. עם זאת, כל צד הרוכש את הנכסים שלנו יהיה כפוף לחובה לשמור על שלמות המידע האישי שלך.

22. הבנה מלאה

מדיניות זו, בצירוף המסמכים המופיעים במפורש בהסכם זה, מהווה את ההסכם הבלעדי והשלם בינך לבין החברה ביחס לאתר ומחליפה את כל ההבנות, ההסכמים, המצגים וההתחייבויות הקודמים והבו-זמניים, הן בכתב והן בעל-פה, האתר.

23. הערותיך וחששותיך

האתר מופעל על ידי איתן אושרי אדריכל הממוקם בכתובת ___________. אם יש לך שאלות, אנא צור איתנו קשר בדואר אלקטרוני בכתובת [email protected] .

אני מסכים לתנאים והגבלות של אתר זה
top

כל הזכיות שייכות לבעל האתר xyzicademy ©